Kapalinové filtry

Filtermatten

Produktbild/Infos bei MouseOver

FILTRACE PLYNŮ

Viledon ® ChemControl Systémy na filtraci plynů

 • Moduly Viledon ® ChemControl
 • Filtry Viledon ® ChemControl
 • Recirkulační jednotky Viledon ® ChemControl Recirculation Unit (CRU)
 • Jednotky Viledon ® Deep-Bed Pressurization Units (DBPU)

 

Moduly Viledon ® ChemControl – Filtrace plynů

Moduly Viledon ® ChemControl jsou robustní plastové kazety, v nichž se ukládají naše pelety, určené k chemickému filtrování. K vybavení systémů pro téměř všechna použití jsou vhodné čtyři velikosti. Díky praktické konstrukci je možné s moduly snadno manipulovat nebo je vyměňovat. Moduly Viledon ® ChemControl se dodávají již naplněné nebo připravené k naplnění v místě aplikace (pomocí snadno odnímatelných krytů). Potřebnou velikost modulů je nutno stanovit podle konstrukce Vašeho systému. Přitom nesmíte zapomínat na následující faktory: volné místo, objemový proud vzduchu, druh a koncentrace škodlivých plynů a požadovaná životnost pelet. Pro podrobné informace kontaktujte Vašeho místního prodejce Viledon ® .

Osvědčený výkon a nízké náklady po celou dobu životnosti

Moduly Viledon ® ChemControl umožňují stejně jako všechny ostatní výrobky Viledon ® vynikající průtok vzduchu s nízkou tlakovou ztrátou. Naše moduly zkracují dobu údržby na minimum a po celou životnost snižují náklady.

Moduly Viledon ® ChemControl CCM 1810 CCM 1805 CCM 1210 CCM 1205
Rozměry (D x Š x V) mm 598 x 438 y 144 299 x 438 x 144 598 x 295 x 299 299 x 295 x 299
Hloubka peletového lože mm 25,4 25,4 76 76
Poznámky k dodávce CCM 1810 CCM 1805 CCM 1210 CCM 1205
Hmotnost modulu kg 3,4 2,0 2,9 1,8
Expediční jednotka balení 1 2 1 2

Parametry – Filtry Viledon ® ChemControl

Filtry Viledon ® ChemControl řady CCF jsou ideálním řešením pro integraci chemisorpčních filtrů do konvenčních zařízení k filtrování vzduchu. Chemisorpční komponenty jsou tvořeny především strukturami impregnovanými manganistanem se základní hmotností 500 nebo 1.000 g na metr čtverečný. Manganistan intenzivně reaguje s kyselými plyny, jako například se sirovodíkem a oxidy síry, formaldehydem, tiolalkoholy (merkaptany) a jinými organickými škodlivými plyny. Chemisorpční účinek zabraňuje jakékoliv desorpci obdobně jako u aktivního uhlí, jehož účinek vyplývá z fyzikální adsorpce. Tyto filtry je možné snadno integrovat do jednotek k filtrování vzduchu tak, aby se do chráněných prostor přivádělo relativně velké množství vzduchu, například ve výpočetních střediscích nebo při výrobě mikroelektronických přístrojů. V závislosti na koncentraci škodlivých plynů lze používat filtry ChemControl s různým množstvím chemisorpčně aktivního manganistanu.

Technická data

Parametry Filtry Viledon ® ChemControl CCF 1000-B-P CCF 500-B-P CCF 1000-P-P CCF 500-P-P  
Rozměry (Š x D x H) mm 592 x 592 x 292 592 x 592 x 292 592 x 592 x 292 592 x 592 x 292
Jmenovitý průtok vzduchu m³/h 3.400 3.400 3.400 3.400  
Filtrační plocha 11 11 8 8  
Obsah manganistanu kg 11 5,8 8 4,1  
Počáteční tlaková ztráta (série 1000) Pa 160 160 130 130  
Hmotnost kg 26 21 20 15  
Tepelná stabilita °C 50 50 50 50  
Vhodný na plyny H 2 S, SO 2 , merkaptany, formaldehyd H 2 S, SO 2 , merkaptany, formaldehyd H 2 S, SO 2 , merkaptany, formaldehyd H 2 S, SO 2 , merkaptany, formaldehyd  

Recirkulační jednotky Viledon ® ChemControl Recirculation Unit (CRU)

V mnohých průmyslových procesech vznikají škodlivé plyny, které mohou způsobovat korozi. Již nepatrné narušení elektrických nebo elektronických komponentů, jako jsou např. měděné destičky, může mít závažné následky, např. ztráta výkonnosti, signalizace poruchy, neplánované výpadky a velké náklady na údržbu a opravy. Recirkulační jednotka Viledon ® ChemControl Recirculation Unit (CRU) a jednotka Viledon ® ChemControl Recirculation Pressurization Unit (CRPU) jsou vícestupňové filtrační systémy, které zajišťují kompletní a spolehlivou antikorozní ochranu. V obou jednotkách se u primární filtrace částic používají kapsové filtry. Moduly Viledon ® ChemControl s vysoce účinnými peletami, integrované před ventilátorem a za ním, odstraňují škodlivé plyny. Kazetové filtry MaxiPleat zajišťuji filtrovaní jemnych častic. Integrované tlakoměry umožňují spolehlivé sledování tlakové ztráty v daném místě.

Takto pracují jednotky 3 Viledon ® ChemControl Recirculation Unit

 • Nasávání čištěného vzduchu v místnosti
 • Nasávání venkovního vzduchu (Pouze u modelu Viledon® CRPU)
 • Primární filtrace (Kompaktní kapsový filtr Viledon® G 4, podle normy EN 779:2012)
 • 1. Stupeň filtrování v plynné fázi (Moduly Viledon® ChemControl CCM1205 s peletami)
 • Ventilátor s energeticky úsporným motorem EC podle směrnice ERP 2015 pro vyšší minimální účinnost
 • 2. Stupeň filtrování v plynné fázi (Moduly Viledon® ChemControl CCM1205 s peletami)
 • Filtrování jemné frakce (Kazetový filtr Viledon® MaxiPleat F 8, podle normy EN 779:2012)
 • Přefiltrovaný vzduch (Bez nežádoucích jemných prachových částic a škodlivých plynů)

Charakteristika

 • Hospodárná technologie s EC-ventilátory splňuje směrnici ErP pro rok 2015
 • Požární třída podle normy DIN 53438
 • Krytí kontrolní jednotky podle IP54
 • Všechny dodávané konfigurace peletových modulů jsou klasifikovány podle UL 900
 • Jednotky ChemControl splňují platné předpisy Evropské unie
 • Jednotky jsou optimalizovány na energeticky hospodárnou účinnost
 • Certifikace EUROVENT

Energeticky úsporná, nehlučná systémová řešení zlepšující antikorozní ochranu

Viledon ® CRU Recirkulační filtrační systém

Recirkulační jednotka Viledon ® ChemControl Recirculation Unit (CRU) je systém založený na recirkulačním filtrování, který představuje ideální doplněk pro prostory s přiváděným vzduchem filtrovaným jednotkou Viledon ® ChemControl Deep-Bed Pressurization Unit (CDBPU), v nichž se udržuje přetlak.

Viledon ® CRPU – Recirkulační fi ltrační systém s přisáváním venkovního vzduchu pro vytváření přetlaku

Jednotka Viledon ® ChemControl Recirculation Pressurization Unit (CRPU) může přisáváním venkovního vzduchu vytvářet v chráněném prostoru mírný přetlak. V případě mírných koncentrací škodlivých plynů není při použití Viledon ® CRPU zapotřebí jednotka Viledon ® ChemControl Deep-Bed Pressurization Unit.

Technická data

Viledon ® CRU / CRPU 1800 DW 1800 DW* 3600 DW 3600 DW*  
Jmenovitý průtok vzduchu m³/h 1800 1800 3600 3600  
Rozměry (D x Š x V) mm 2.600 x 750 x 750 2.600 x 750 x 750 2.600 x 1.500 x 750 2.600 x 1.500 x 750  
Hmotnost (cca) mm 550 / 560 580 / 590 650 / 660 680 690
Počet modulů na filtrační stupeň 4 4 8 8  
Počet primárních filtrů 1 1 2 2  
Počet jemných filtrů 1 1 2 2  
Příkon Ø při daném jmenovitém průtoku vzduchu kW - 0,8 -0,8 - 1,3 -1,3  

Jednotky Viledon ® Deep-Bed Pressurization Units (CBPU)

Takto se provozují jednotky Viledon ® ChemControl Deep-Bed Pressurization Units

 • Přisávání venkovního vzduchu k filtrování

 • Primární filtrace Kompaktní kapsový filtr Viledon®  (M 6, podle normy EN 779:2012)

 • Ventilátor s energeticky úsporným motorem EC podle směrnice ERP 2015 pro vyšší minimální účinnost

 • Hloubková filtrace Pelety Viledon® ChemControl

 • Filtrace jemné frakce Kazetový filtr Viledon® MaxiPleat (F 8, podle normy EN 779:2012)

 • Přefiltrovaný vzduch Bez nežádoucích jemných prachových částic a škodlivých plynů

V mnohých průmyslových procesech vznikají škodlivé plyny, které mohou způsobovat korozi. Již nepatrné narušení elektronických součástí může mít závažné následky, např. signalizace poruchy, neplánované výpadky a velké náklady na opravy. Jednotky Viledon ® ChemControl Deep-Bed Pressurization Units (DBPU) jsou vícestupňové filtrační systémy, které zajišťují kompletní a spolehlivou antikorozní ochranu. Viledon ® DBPU se používají při středních až vysokých koncentracích škodlivých plynů. Systém se nachází mimo ochraňovaný prostor a přivádí do tohoto prostoru přefiltrovaný vzduch. Tím Viledon ® DBPU vytváří v chráněném prostoru přetlak. Jednotky Viledon ® DBPU jsou speciálně vyvinuty pro použití v papírnách, rafinériích, slévárnách, ocelárnách a chemičkách.

V jednotkách Viledon ® DBPU se ve stupni primárního filtrování používají kompaktní kapsové filtry Viledon ® . Kazetové filtry Viledon ® MaxiPleat zajišťují spolehlivé filtrování jemné frakce. Progresivní struktura filtračního média, odolnost vůči až 100% rel. vlhkosti vzduchu (filtry nevypovídají službu) a velká kapacita zadržování prachu napomáhají při homogenním proudění vzduchu ve spojení s nízkou průměrnou tlakovou ztrátou ke snížené spotřebě energie oproti běžným průmyslovým filtrům.

Charakteristika

 • Hospodárná technologie s EC-ventilátory splňuje směrnici ErP pro rok 2015

 • Dvoustěnné pláště k nižší hlučnosti při provozu

 • Všechny dodávané konfigurace peletových modulů jsou klasifikovány podle UL 900

 • Jednotky ChemControl splňují platné předpisy Evropské unie

 • Jednotky jsou optimalizovány na energeticky hospodárnou účinnost

 • Certifikace EUROVENT

Energeticky úsporná systémová řešení zlepšující antikorozní ochranu

Charakteristika jednotek Viledon ® Deep-Bed Pressurization Units (DBPU)

 • Svařovaná rámová konstrukce z anodizovaného hliníku a vysoce odolných dvoustěnných panelů o tloušťce 30 mm, natřených plastizolem, dosahuje jako standardní provedení ve srovnání s jednostěnným provedením vyšší těsnosti stupně L3 podle EN1866.
 • Špičkovým zpracováním je vytvořen hladký vnitřní povrch, proto jsou ztráty způsobené třením nízké a utěsnění mezi panely a rámovou konstrukcí je spolehlivé.
 • Jednotky jsou vybaveny dvěma stupni hloubkového filtrování; volitelně je na vyšší koncentrace plynu možná dodávka se třetím nebo čtvrtým stupněm.
 • Konstrukce z dvoustěnných panelů vytváří ve srovnání s jednostěnným provedením vyšší protihlukovou izolaci se stupněm:

Technická data

Frekvence Hz 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
Index stupně protihlukové izolace –11 –14 –14 –24 –25 –25 –25 –23
 • Integrované tlakoměry umožňují kontrolu v místě.
 • Jsou možné dodávky modelů pro vnitřní a venkovní použití (odolné proti povětrnostním vlivům).

Viledon ® DBPU

DBPU 1000DBPU 3000DBPU 6000DBPU 1000DBPU 3000

DBPU 6000

Vnitřní prostor

Vnější prostor

Konstrukce

 Dvoustěnný plášť s hliníkovými profily a panely natřenými plastizolem*

Spojení Přívodní vzduch

 PotrubíMříž

Spojení Odpadní vzduch

 Potrubí

Jmenovitý průtok vzduchu

m³ /h1.0003.0006.0001.0003.0006.000

Počet primárních filtrů

(M 6)149149

Počet jemných filtrů

(F 8)149149

Celková výška jednotky** (doplňovacích částí)

mm1.0761.5762.1761.0761.576

2.176

Celková šířka jednotky** (bez ovládacích panelů)

mm7001.2801.9007001.2801.900

Celková délka jednotky** (bez připojeného vedení vzduchu)

mm3.700

Celková hmotnost*** (bez filtrů a pelet)

kg400700900420740960

Příkon (při tlakové ztrátě 900 Pa v systému a při daném jmenovitém průtoku vzduchu)

kW1,352,304,701,352,304,70

Ovládací panely

 IP 54IP 66 

 

* Možnost dodávky názorné foto. Všechny jednotky se standardně dodávají sestavené. Na přání je možná dodávka v rozloženém stavu.
** Možnost dodávky se zvláštními rozměry podle specifické poptávky odběratele.
*** Všechny jednotky můžeme na přání dodat s moduly Viledon ® ChemControl 1205.
Standardní sestava filtrů k filtrování částic:
Primární filtrování: T 60 1/1 (Š x V x H: 592 x 592 x 650 mm); třída filtrace M 6, podle normy EN 779:2012 (výměna primárních filtrů u jednotky
Viledon ® DBPU pro venkovní instalaci zpředu přes ochrannou mřížku, která současně slouží i jako přístupový otvor).
Filtrování jemných částic: MX 95 1/1 (Š x V x H: 592 x 592 x 140 mm); třída filtrace F 8, podle normy EN 779:2012

Máte dotaz k našim produktům? Rádi Vám detailně poradíme.

Kontaktformular